Članovi društva

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. Članstvo može biti redovito i počasno. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
Članovi:

 1. Umbert Peša
 2. Ana Vidić
 3. Bernarda Žigun
 4. Mladen Žigun
 5. Marina Žigun
 6. Ivanka Peša
 7. Marijana Peša
 8. Dalija Pavlović
 9. Ankica Liverić
 10. Walter Peroš
 11. Ante Peroš
 12. Klaudija Pavlović
 13. Vojka Peša
 14. Andrej Peša
 15. Mario Peša
 16. Đurđica Mihaljković
 17. Ivica Peša
 18. Antonija Peroš
 19. Marija Peša
 20. Kristina Peša
 21. Roberta Peša
 1. Franko Peroš
 2. Nikola Peroš
 3. Marin Patrk
 4. Daliborka Peroš
 5. Elvis Peroš
 6. Veronika Peroš
 7. Ema Kulaš
 8. Nenad Peša
 9. Monika Peroš
 10. Jasna Peša
 11. Mirela Pavlović
 12. Vojna Patrk
 13. Nelka Lazanja
 14. Lenka Pavlović
 15. Dumina Peša
 16. Ljiljana Peroš
 17. Loreta Peroš
 18. Ljubica Peša
 19. Nada Perić
 20. Marija Mihaljković